Adam Ward

Event Category
34 As the Raven Flies TT: Combined Combined
7 As the Raven Flies TT Men 4/5
46 As the Raven Flies TT: Combined Combined
20 As the Raven Flies TT Men 4/5
19 As the Raven Flies TT Men 4/5

3302nd — 2010 Ironman

Event Category Points
20 As the Raven Flies TT Men 4/5 1
7 As the Raven Flies TT Men 4/5 1
2

741st — 2010 Overall BAR: Category 4/5 Men

Event Category Points
103 2010 Overall BAR: 2010 Time Trial BAR Category 4 Men 198
198

103rd — 2010 Overall BAR: 2010 Time Trial BAR: Category 4 Men

Event Category Points
7 As the Raven Flies TT Men 4/5 9
9

45

Portland, OR

M

6415

3

4

4

4

Not a current member