Easton Cycles/Santa Cruz Bikes

Event Category Name
44 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge): Overall for Stages 3 & 4 Pro Men Eric Highlander
44 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge) Pro Men Eric Highlander
43 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge): West Side Pro Men Eric Highlander