Paul Kronser

Event Category
DNF Piece of Cake Men 1/2
44 Banana Belt Series: Banana Belt 2 Men 1/2
DNF Cherry Pie Men 1/2
40 Cherry Pie Men 1/2

2930th — 2010 Ironman

Event Category Points
40 Cherry Pie Men 1/2 1
44 Banana Belt Series: Banana Belt 2 Men 1/2 1
DNF Piece of Cake Men 1/2 1
3

34

Eugene, OR

M

7046

N/A

N/A

3

2

5

Not a current member