Stefan Shaffner

Event Category
7 Luscher Farm Crosstoberfest Junior Men 13-14
13 Luscher Farm Crosstoberfest Junior Men 3/4/5
13 River City Bicycles Cyclocross Crusade: PIR Heron Lakes Junior Men 13-14
35 River City Bicycles Cyclocross Crusade: PIR Heron Lakes Junior Men 3/4/5
8 Grand Prix Carl Decker: Zaaldercross Junior Men 13-14
18 Grand Prix Carl Decker: Zaaldercross Junior Men 3/4/5
7 Grand Prix Carl Decker: Het Meer Junior Men 13-14
10 Grand Prix Carl Decker: Het Meer Junior Men 3/4/5

35th — 2018 Overall BAR: 2018 Age Graded BAR: Junior Men 10-12

Event Category Points
157 2018 Overall BAR Junior Men 230
230

157th — 2018 Overall BAR: Junior Men

Event Category Points
71 2018 Overall BAR: 2018 Cyclocross BAR Junior Men 230
230

71st — 2018 Overall BAR: 2018 Cyclocross BAR: Junior Men

Event Category Points
7 Grand Prix Carl Decker: Het Meer Junior Men 13-14 9
8 Grand Prix Carl Decker: Zaaldercross Junior Men 13-14 8
13 River City Bicycles Cyclocross Crusade: PIR Heron Lakes Junior Men 13-14 3
7 Luscher Farm Crosstoberfest Junior Men 13-14 9
13 Luscher Farm Crosstoberfest Junior Men 3/4/5 3
32

1422nd — 2018 Ironman

Event Category Points
10 Grand Prix Carl Decker: Het Meer Junior Men 3/4/5 1
7 Grand Prix Carl Decker: Het Meer Junior Men 13-14 1
18 Grand Prix Carl Decker: Zaaldercross Junior Men 3/4/5 1
8 Grand Prix Carl Decker: Zaaldercross Junior Men 13-14 1
35 River City Bicycles Cyclocross Crusade: PIR Heron Lakes Junior Men 3/4/5 1
13 River City Bicycles Cyclocross Crusade: PIR Heron Lakes Junior Men 13-14 1
13 Luscher Farm Crosstoberfest Junior Men 3/4/5 1
7 Luscher Farm Crosstoberfest Junior Men 13-14 1
8

25th — 2018 Oregon Junior Cyclocross Series: Junior Men 13-14 3/4/5

Event Category Points
13 River City Bicycles Cyclocross Crusade: PIR Heron Lakes Junior Men 13-14 12
12

13

Portland, OR

M

17725

8120

3

3

5

5

5

August 30, 2016

December 31, 2019