SR Suntour

Event Category Name
30 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge): Overall for Stages 3 & 4 Pro Men Waylon Smith
32 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge) Pro Men Waylon Smith
34 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge): West Side Pro Men Waylon Smith
16 Oregon Enduro Series Bend Pro Men (Open) Waylon Smith
28 Oregon Enduro Series Bend Category 1 Men (19-39) Andrew Fiore
18 Oregon Enduro Series Bend: Stage 5 Pro Men Waylon Smith
26 Oregon Enduro Series Bend: Stage 5 Category 1 19-39 Men Andrew Fiore
28 Oregon Enduro Series Bend Category 1 Men (19-39) Andrew Fiore