BICYCLE EMPORIUM/SANTA CRUZ

Event Category Name
2 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge): Overall for Stages 3 & 4 Cat 1 40+ Men stosh bankston
4 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge) Cat 1 40+ Men stosh bankston
5 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge): West Side Cat 1 40+ Men stosh bankston
4 Oregon Enduro Series Bend Cat 1 Men (40+) stosh bankston
4 Oregon Enduro Series Bend: Stage 5 Cat 1 40+ Men stosh bankston
5 Oregon Enduro Series Bend Cat 1 Men (40+) stosh bankston
7 Spring Thaw DH Cat 1 Men 40+ stosh bankston
1 Spring Thaw XC Cat 1 Men 35-44 stosh bankston